Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
www.ciechocinek.bipst.pl

Statystyka dla Urząd Miejski w Ciechocinku

Ogólne informacje
Ilość wszystkich wprowadzonych wiadomości:2792
  w tym wiadomości aktywnych:1300
  ilość naniesionych poprawek:6151
Ilość wszystkich kategorii wiadomości:257
Ilość zarejestrowanych Pracowników:15
Ilość wydziałów w Jednostce:18

Najczęściej czytane wiadomości:
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1[Brak tematu]62830
2[Brak tematu]59951
3Informacja55404
4[Brak tematu]53693
5[Brak tematu]53690
6[Brak tematu]53637
7Uzdrowisko53605
8[Brak tematu]53501
9[Brak tematu]53408
10[Brak tematu]52846
[Pokaż listę wszystkich 2792 wiadomości]

 
Najczęściej czytane kategorie:
Lp. Kategoria Ilość odsłon
1Ogłoszenia2215266
2Wnioski o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa344841
3Decyzje w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzewa295887
4Rozstrzygnięcia277309
5Gospodarka odpadami21688
6Nagrody i stypendia19832
7Reagowanie kryzysowe19582
8Sprawy kwalifikacji wojskowej 14109
9Paszport12297
10Prawo jazdy11251
[Pokaż listę wszystkich 257 kategorii]

 
Osoby publikujące najwięcej wiadomości:
Lp. Nazwisko i imię Ilość wiadomości
1Baraniak Jan453
2Małecki Łukasz341
3Szczepanowski Michał306
4Administrator BIP93
5Mielczyński Paweł76
6Smokowski Jacek19
7Budny Michał10
8Ciuryło Mirosław1
[Pokaż listę wszystkich 15 Pracowników]

Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
    Tel: 544161800


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3835359 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij