Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
www.ciechocinek.bipst.pl / Kultura, sport i promocja miasta / Nagrody i stypendia
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informujemy, iż Burmistrz Ciechocinka przyznał stypendia sportowe zawodnikom, którzy złożyli stosowne wnioski, zgodnie z warunkami zawartymi w §2 Uchwały Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka.

  Stypendia otrzymali:

  1. Jakub Kwiecień – UKS „SMS” Włocławek – 200,00 złotych miesięcznie na okres 3 miesięcy, tj. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r.
  2. Adam Milewski – BKS „Chemik” - 200,00 złotych miesięcznie na okres 3 miesięcy, tj. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r.
  3. Filip Jędruszczak – BKS „Chemik” - 200,00 złotych miesięcznie na okres 3 miesięcy, tj. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r.
  4. Jakub Zwierzchowski – BKS „Chemik” - 200,00 złotych miesięcznie na okres 3 miesięcy, tj. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r.
  5. Milena Puchalska – TKS-T Budowlani Toruń - 200,00 złotych miesięcznie na okres 3 miesięcy, tj. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r.
  6. Katarzyna Pyzdrowska- UKS „Ósemka Siedlce” - 200,00 złotych miesięcznie na okres 3 miesięcy, tj. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r.

   

  Dodany 2017-02-01 00:46:06 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 789
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-21 00:10:48               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-02-01 00:46:22
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz przyznał nagrody sportowe dla:

  1. Roksany Frączek (750,00 zł) - UKS „Jedynka” w Ciechocinku; zawodniczka trenuje tenis ziemny; wywalczyła m.in. I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tenisa Skrzatek w Ciechocinku (11.06.2016 r.), III miejsce w WTK Skrzatek (Kraków 18.06.2016 r.), I miejsce w WTK Skrzatek (Bydgoszcz 28.08.2016 r.), IV miejsce w WTK młodziczek (Toruń 2.09.2016 r.), I miejsce w WTK młodziczek (Toruń 18.09.2016 r.).
  2. Weroniki Majewskiej (750,00 zł) - Włocławskie Towarzystwo Siatkówki, zawodniczka  trenuje siatkówkę; awansowała do fazy play off, w rozgrywkach II ligi kobiet w sezonie 2015/2016.
  3. Oliwii Dziarskiej (750,00 zł) - UKS „Kurort”, zawodniczka trenuje pływanie; w roku 2016  zajęła m.in. pierwsze miejsce na 50 m stylem klasycznym podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Mława (12-13.11.2016).
  4. Filipa Matusiaka (750,00 zł) - UKS „Kurort”, zawodnik trenuje pływanie; w roku 2016 zajął m.in. I miejsce na 50 metrów stylem klasycznym w Ogólnopolskich Zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Mława (12-13.11.2016 r.).
  5. Michała Kulpy (1.000,00 zł) - UKS „Kurort”, zawodnik trenuje pływanie; w roku 2016 wywalczył m.in. VI miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów do 15 lat rozegranych w dniach 15-17.07. 2016 r. w Lublinie.

   

  Dodany 2016-12-20 12:46:29 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 915
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-20 13:00:21               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-20 13:00:24
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informujemy, iż Burmistrz Ciechocinka przyznał stypendia sportowe zawodnikom, którzy złożyli stosowne wnioski, zgodnie z warunkami zawartymi w §2 Uchwały Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka.

  Stypendia otrzymali:
   

  1. Jakub Zwierzchowski - BKS „Chemik” Bydgoszcz - 150,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 r.
  2. Adam Milewski - BKS „Chemik” Bydgoscz - 150,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 r.
  3. Jakub Kwiecień - UKS „SMS” Włocławek - 150,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 r.
  4. Filip Jędruszczak - BKS „Chemik” Bydgoszcz - 150,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 r.
  Dodany 2016-03-15 11:45:30 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1639
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-08 07:48:20               Historia zmian [2]
  Publikacja 2016-03-15 11:45:42
  Nagrody i stypendia sportoweWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zgodnie z art. 31  ustawy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

  W związku z tym, Rada Miejska Ciechocinka podjęła dwie uchwały:

  1. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych;
  2. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
  • Stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, a także zawodnikom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, którzy są członkami klubów mających siedzibę poza Gminą Miejską Ciechocinek.           
  • Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu, w którym zawodnik jest zrzeszony, maksymalnie na okres roku kalendarzowego.
  • Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminach: do 15 stycznia i do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego.
  • Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminie do  31 października danego roku.
  • Z kolei przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia może nastąpić z inicjatywy Burmistrza Ciechocinka, a także na wniosek Gminnej Rady Sportu lub innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
  • W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być udzielone w innym terminie z inicjatywy Burmistrza Ciechocinka.

  a)    V/29/2011 Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka - w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych. (81 KB)                                                              
  załącznik do uchwały 29/V/2011 (101 KB)
  b)    V/30/2011 Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka - w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. (77 KB)
  c)    XIV/82/15 UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych (99 KB)
  d)    XIV/83/15 UCHWAŁA NR XIV/83/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. (95 KB)

   

  Dodany 2011-04-04 14:25:24 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 6327
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-01 10:47:08               Historia zmian [3]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz przyznał nagrody sportowe dla:

  1. Zuzanny Maciejewskiej (1000,00 zł) -  Klub Sportowy Start – Wisła Toruń, zawodniczka trenuje tenis ziemny,  w roku 2015 zdobyła m.in. srebrny medal w grze podwójnej (8-14.02.2015r.)  podczas Halowych Mistrzostw Polski Kobiet.
  2. Roksany Frączek (500,00 zł) - UKS „Jedynka” w Ciechocinku, zawodniczka trenuje tenis ziemny,  w roku 2015 wywalczyła m.in. I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tenisa Skrzatek w Toruniu - gra pojedyncza (3-4.10.2015 r.).
  3. Oliwii Dziarskiej (500,00 zł) - UKS „Kurort”, zawodniczka trenuje pływanie, w roku 2015 podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Mława wywalczyła pierwsze miejsca w następujących kategoriach: 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym i 100 m stylem zmiennym (25-26.04.2015 r.). Aktualnie zawodniczka zajmuje siódmą pozycję rankingu w Polsce na 50 m stylem klasycznym dziewcząt trzynastoletnich.
  4. Michała Kulpy (500 zł)- UKS „Kurort”, zawodnik trenuje pływanie,  wywalczył podczas Mistrzostw Województwa Kujawsko-pomorskiego Szkół Gimnazjalnych drugie miejsca w następujących kategoriach: 50 m stylem grzbietowym oraz 100 m stylem zmiennym (7.11.2015 r.). Aktualnie zawodnik zajmuje szóstą pozycję rankingu w Polsce na 100 metrów stylem grzbietowym piętnastolatków.
  Dodany 2015-12-14 10:56:38 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1946
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-14 10:57:00               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-14 10:57:03
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Informujemy, iż Burmistrz Ciechocinka przyznał stypendia sportowe zawodnikom, którzy złożyli stosowne wnioski, zgodnie z warunkami zawartymi w §2 Uchwały Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka.

  Stypendia otrzymali:

  • Kamil Droszyński – BKS „Chemik” Bydgoszcz - 400,00 złotych miesięcznie na okres 3 miesięcy, tj. od 1 października do 31 grudnia 2015 r.

  • Zuzanna Maciejewska – Klub Sportowy Start – Wisła - 200,00 złotych miesięcznie na okres 3 miesięcy, tj. od 1 października do 31 grudnia 2015 r.

  • Milena Puchalska – Toruński Klub Sportowo – Turystyczny „BUDOWLANI” w Toruniu - 200,00 złotych miesięcznie na okres 3 miesięcy, tj. od 1 października do 31 grudnia 2015 r.

  • Katarzyna Pyzdrowska – Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej - 200,00 złotych miesięcznie na okres 3 miesięcy, tj. od 1 października do 31 grudnia 2015 r.


   

  Dodany 2015-10-20 12:28:51 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2092
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-20 12:30:05               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-20 12:30:12
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz przyznał nagrody sportowe dla
   

  Kamila Droszyńskiego (1.500 zł) i Jakuba Szymańskiego (1.000 zł),


  którzy wywalczyli w Argentynie złoty medal Mistrzostw Świata Kadetów w piłce siatkowej. W finałowym meczu pokonali drużynę gospodarzy 3:2. To największy sukces w historii reprezentacji w kategorii wiekowej do lat 19.  

  Kamil Droszyński został wybrany najlepszym rozgrywającym Mistrzostw Świata.

   

   

  Dodany 2015-09-01 07:23:11 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2297
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-01 07:25:03               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-01 07:25:09
  Stypendia sportoweWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informujemy, iż Burmistrz Ciechocinka przyznał stypendia sportowe zawodnikom, którzy złożyli stosowne wnioski, zgodnie z warunkami zawartymi w §2 Uchwały Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka.

  Stypendia otrzymali:

  • Kamil Droszyński – BKS „Chemik” Bydgoszcz - 400,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

  • Oliwia Dziarska – Uczniowski Klub Sportowy „KURORT” przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Ciechocinku - 200,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

  • Michał Kulpa – Uczniowski Klub Sportowy „KURORT” przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Ciechocinku - 200,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

  • Jakub Kwiecień – Uczniowski Klub Sportowy SMS we Włocławku - 200,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

  • Aleksander Łyczak - BKS „CHEMIK” Bydgoszcz - 300,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

  • Zuzanna Maciejewska - Stowarzyszenie Varsovia Tenis Klub - 200,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

  • Mikołaj Pasternacki – Uczniowski Klub Sportowy „KURORT” przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Ciechocinku - 200,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

  • Aleksandra Polak – KKS Kalisz „WŁÓKNIARZ” - 200,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

  • Milena Puchalska – Toruński Klub Sportowo – Turystyczny „BUDOWLANI” w Toruniu - 200,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

  • Katarzyna Pyzdrowska – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Lniano - 200,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

  • Tomasz Rutecki - Klub Sportowy CAMPER WYSZKÓW - 200,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

  • Magdalena Szewa - Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Wojskowy Klub Sportowy „Zawisza” Bydgoszcz - 200,00 złotych miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

   

   

  Dodany 2012-10-03 09:01:03 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 5354
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-26 23:10:04               Historia zmian [11]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4032228 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij