Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
www.ciechocinek.bipst.pl / Oświata / Ciechocińskie place zabaw
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Ciechocińskie place zabaw Ogródki Jordanowskie zlokalizowane w Ciechocinku przy ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Kopernika, ul. Słońsk Górny są przeznaczone do zabawy dla dzieci. Są miejscem, gdzie dzieci aktywnie spędzają czas i czują się bezpiecznie, natomiast rodzice są pewni, że ich dzieciom nic nie zagraża.

  Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placów zabaw zostały zainstalowane zgodnie ze specyfikacją techniczną. Ponadto urządzenia posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa, które są potwierdzeniem wykonania w oparciu o obowiązujące normy. Montaż urządzeń został dokonany przez przeszkoloną firmę NOVUM Jolanta Pędzisz – producenta zainstalowanych urządzeń.

  Dodatkowe wyposażenia placów zabaw stanowią:
  - ławki z oparciem utwierdzone w gruncie,
  - kosze na śmieci,
  - tablice informacyjne przy wejściach na plac zabaw wraz z regulaminem.

  Place zabaw wyłożone są w części nawierzchnią trawiastą oraz podsypką piaskową.

  Na placach zabaw przeprowadzane są konserwacje, które dotyczą zarówno wyposażenia, jak i nawierzchni placu.

  Wyposażenie ogródków jest systematycznie kontrolowane pod względem:
  -uszkodzeń konstrukcji,
  -występowania szkodników,
  -gnicia materiałów użytych do budowy.

  Rodzaje przeprowadzanych kontroli urządzeń na placach zabaw:
  -regularna poprzez oględziny, która umożliwia ujawnienie zagrożeń, będących wynikiem wandalizmu, zużycia, czy też warunków pogodowych,
  -coroczna kontrola podstawowa – wykonywana raz w roku, ma na celu ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia,

  W celu utrzymywania bezpieczeństwa i sprawności wyposażenia dokonywane jest:
  - dokręcanie połączeń,
  - odmalowywanie,
  - wyrównywanie nawierzchni,
  - dosypywanie do wymaganego poziomu piasku,

  Każdy plac zabaw posiada dziennik zarządcy placu zabaw z zapisami przeprowadzonych kontroli, a także dokumenty urządzeń gwarancyjnych, czy instrukcje kontroli.

   

  Dodany 2012-10-10 09:03:46 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 4107
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-19 15:23:23               Historia zmian [2]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4032228 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij