Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
www.ciechocinek.bipst.pl / Środowisko / Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020 (3716 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-06 12:28:28 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 641
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-06 12:28:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-06 12:28:32
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PROJEKT : Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek (9112 KB)

  Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (853 KB)
  Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2 (749 KB)
  Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (77 KB)
  Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 2 (878 KB)

  OBWIESZCZENIE Burmistrza Ciechocinka z dnia 05.12.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (115 KB)
  OBWIESZCZENIE Burmistrza Ciechocinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020" (332 KB)

  Dodany 2016-07-20 17:56:41 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1006
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-28 09:33:22               Historia zmian [6]
  Publikacja 2016-07-20 17:58:00
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS   

  Szanowni Mieszkańcy!

  Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – strategicznego dokumentu, który jest jednym z warunków ubiegania się przez gminę o środki finansowe na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020.

  Przygotowanie Planu powierzono przedsiębiorstwu Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.
  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy oraz opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej szczegółowo zostaną opisane działania dla Gminy Miejskiej Ciechocinek, które przyczynią się do zmniejszenia emisji szczególnie dwutlenku węgla.

  Podstawą opracowania Planu jest tzw. „Inwentaryzacja gazów cieplarnianych”, czyli szacunkowa emisja z takich źródeł jak ogrzewanie, transport, zużycie energii elektrycznej. Zebranie danych źródłowych nastąpi przez ankietyzację, która obejmuje obiekty mieszkalne, przedsiębiorstwa oraz obiekty publiczne.

  Ankiety są w pełni anonimowe, prosimy jedynie o wskazanie adresu wraz z ulicą i numerem domu, aby móc zidentyfikować obszary o największym zanieczyszczeniu. Dane dotyczące zużycia paliw na cele grzewcze i energii elektrycznej oraz powierzchni obiektów posłużą natomiast do oceny stopnia emisyjności na tle innych gmin.

  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32/3267817.

  Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek”.

   

   

   

  Dodany 2016-05-17 08:34:53 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1134
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-05-24 12:48:14               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-05-17 08:35:41
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4032228 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij