Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
Informacje o JST

Wydziały i Pracownicy
[html] [pdf]

Kompetencje
[html] [pdf]
 
Programy
Ranking stron
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Najnowsze


 
www.ciechocinek.bipst.pl / Urząd Miejski / Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Nr telefonu

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Budynek

  Nr pok.

  Kierownictwo Urzędu 

  54 416 18 00
  burmistrz@ciechocinek.pl

  Leszek Dzierżewicz

  Burmistrz Ciechocinka

   1 - parter

  9

  54 416 18 00
  wiceburmistrz@ciechocinek.pl

  Marian Ogrodowski

  Zastępca Burmistrza

   1 - parter

  8

  54 416 18 00
  skarbnik@ciechocinek.pl

  Małgorzata Szwajkowska

  Skarbnik Miasta

   1 - II piętro

  20

  54 416 18 00
  usc@ciechocinek.pl

  Barbara Cichowska

  Sekretarz Miasta
  Kierownik USC

   1 -  parter

  1

  Biuro Organizacyjne

  54 416 18 00 w.110

   Elżbieta Intek

  Centrala

   2 - parter

  2

  54 416 18 00 w.111
  54 283 64 58
  ratusz@ciechocinek.pl

  Elżbieta Brożek

  Sekretariat

   1 - parter

  7

  54 416 18 00 w.134
  bip@ciechocinek.pl

   

  Obsługa informatyczna

   1 - I piętro

  17

  54 416 18 00 w.134
  or@ciechocinek.pl

  Renata Paczkowska

  Sprawy organizacyjne

  Referat Społeczno - Administracyjny

  54 416 18 00 w.125
  dzial.gospodarcza@ciechocinek.pl

   Justyna Wiśniewska

  Zastępca kierownika USC
  Działalność gospodarcza
  profilaktyka i ochrony zdrowia

    1 - parter

  5

  54 416 18 00 w.128
  ewidencja@ciechocinek.pl

   Maciej Kraszewski

  Ewidencja ludności

  1 - parter

  6

  54 416 18 00 w. 118
  niepelnosprawni@ciechocinek.pl

  Jerzy Szymański

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi i osobami niepełnosprawnymi

    2 - parter

  6

  Biuro Organów Samorządowych

  54  416 18 00 w.129
  radamiejska@ciechocinek.pl

  Katarzyna Turkiewicz

  Obsługa Rady Miejskiej

  1 - I piętro

  12

  54  416 18 00 w.129
  biurorady@ciechocinek.pl
  Maja Masłowska Obsługa organów samorządowych

  54 416 18 00 w.139
  54 283 63 05
  m.zajaczkowski@ciechocinek.pl

  Marcin Zajączkowski

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  1 - I piętro

  12

  Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska

  54 416 18 00 w.132
  kierownikgt@ciechocinek.pl

  Magdalena Zwierzchowska - Drożdża

  Kierownik

   1 - I piętro

  14

  54 416 18 00 w.130

  Michał Budny

  Planowanie przestrzenne

   1 - I piętro

  15

  54 416 18 00 w.130

  Małgorzata Talarek

  Gospodarka Terenami

  54 416 18 00 w.131
  srodowisko@ciechocinek.pl
  odpady@ciechocinek.pl


  Jan Baraniak
  Michał Szczepanowski
  Sandra Krzemińska


  Ochrona Środowiska
  Gospodarka odpadami
  Zieleń Miejska

   1 - I piętro

  16

  Referat Finansowy

  54 416 18 00 w.137
  kierownikfn@ciechocinek.pl

  Agnieszka Lewandowska Kierownik

   1 - II piętro

  21

  54 416 18 00 w.135
  54 416 01 80
  kasa@ciechocinek.pl

  Jadwiga Dzięgielewska

  Kasa

  1 - parter 

  4

  54 416 18 00 w.137
  ksiegowa@ciechocinek.pl

  Aldona Taranowska

  Księg. finansowa

   1 - II piętro

  21

  54 416 18 00 w.138
  podatki@ciechocinek.pl
  oplaty@ciechocinek.pl
  kspodatkowa@ciechocinek.pl


  Elżbieta Stangreciak
  Aleksandra Masłowska
  Katarzyna Machłaj


  Podatki, opłaty,
  Księg. finansowa
  Księg. podatkowa

  1 - II piętro

  22

  54 416 18 00 w.136
  ratuszfin@ciechocinek.pl

  Elżbieta Madoń
  Katarzyna Rucińska

  Księg. finansowa

  1 - II piętro

  24

  Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta

  54 416 10 05
  promocja@ciechocinek.pl

  Janusz Hawik

  Kierownik

  Ciechocinek
  ul. Zdrojowa 2b
    54 416 01 60
  it@ciechocinek.pl
  Joanna Rutkowska

  Obsługa ruchu turystycznego

  54 416 10 05
  kultura@ciechocinek.pl
  Justyna Małecka Kultura i sport

  Oświata i wychowanie

  54 416 18 00 w.140
  oswiata@ciechocinek.pl

   Paulina Starzyńska

  Oświata i wychowanie

   1 - II piętro

  23

  Referat Gospodarki Miejskiej

  54 416 18 00 w.124
  kierownikgm@ciechocinek.pl

   Andrzej Szczepanowski

  Kierownik

   2 - parter

  3

  54 416 18 00 w.119
  gm@ciechocinek.pl

   Barbara Zakrzewska

  Sprawy mieszkaniowe

   2 - parter

  4

  54 416 18 00 w.119
  inwestycje@ciechocinek.pl

  Sylwia Kucińska

  Inwestycje miejskie

   2 - parter

  7

  54 416 18 00 w.121
  fundusze@ciechocinek.pl

  Maciej Pysz

  Inwestycje

   2 - parter

  8

  54 416 18 00 w.121
  drogi@ciechocinek.pl
  Jerzy Szczepaniak Zarządzanie drogami

  54 416 18 00 w.152

   Zbigniew Jakubowski

  Dodatki mieszkaniowe

   2 - parter

  9

  54 416 18 00 w.122
  robotypubliczne@ciechocinek.pl

  Jerzy Szymczak

  Roboty publiczne

   3

  -

  54 416 18 00 w.123

  Tomasz Bobrowski
  Wojciech Wonorski

   

  Warsztat

   

  Obrona Cywilna

  54 416 18 00 w.133
  oc@ciechocinek.pl

  Mirosław Ciuryło

  Pełnomocnik ds. ochrony

  1 - I piętro

  18

  Fundusze Strukturalne

  54 416 18 00 w.120


  Fundusze strukturalne

  2 - parter

  7

   

  54 416 18 00 w.112

   Krzysztof Bukowski

  Radca Prawny

   1 - I piętro

  19

  54 416 18 00 w.112

   Małgorzata Wróbel

  Audyt wewnętrzny

   1 - I piętro

  19

   

   

  Dodany 2011-01-24 09:41:43 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 25525
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-20 12:16:58               Historia zmian [60]
  Menu Podmiotowe

   
  Zam. publiczne


    Wszystkie
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4775384 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij