Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
Informacje o JST

Wydziały i Pracownicy
[html] [pdf]

Kompetencje
[html] [pdf]
 
Programy
Ranking stron
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Najnowsze


 
www.ciechocinek.bipst.pl / Jednostki Organizacyjne
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jednostki budżetowe : 

 1. Urząd Miejski w Ciechocinku
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku
 4. Gimnazjum Publiczne w Ciechocinku
 5. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Ciechocinku
 6. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Ciechocinku
 7. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku


II. Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną


1. Spółki jednoosobowe gminy

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Ciechocinku
 2. Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Ciechocinku


2. Spółka z udziałem gminy

 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekociech" spółka z o.o. w Ciechocinku

 

3. Instytucje kultury

 1. Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku
 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku

 

Dodany 2011-01-24 11:06:08 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 13744
Autor dokumentu: Łukasz Małecki
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-07-10 07:47:37               Historia zmian [17]
Menu Podmiotowe

 
Zam. publiczne


  Wszystkie
 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
    Tel: 544161800


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
4775384 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij